In dialoog over cultuur

1 op de 6 Nederlanders is laaggeletterd.

Er is een direct verband om de Nederlandse taal te leren en onderling contact. Hoe meer contact, hoe beter de taalontwikkeling.


In samenwerking met Taal Doet Meer ontwikkelde BAPAHO de Taalwandeling.

Een wandeling waarbij je Nederlands oefent door in dialoog te gaan over cultuur. De eerste pilot?


• 36 deelnemers

• Mooie gesprekken over cultuur

• Bedrijven zoals a.s.r. verzekeringen betrokken als taalvrijwilligers

• Nieuwe ontmoetingen tussen Utrechters

• Je eigen omgeving beter leren kennen

• Actieve wandeling én Nederlands oefenen


En nu?

Nu willen we verder, naar andere steden en wijken. We zijn bezig met subsidie. Ken jij goede mogelijkheden? Of doe je de volgende keer graag mee? Bijvoorbeeld met je team.


Laat het ons weten! > info@bapaho.nl